Bedrijfsinformatie, voorwaarden en disclaimer:

 

Grotenhuis Metaaltechniek
Ambachtsstraat 2g
7102 DW  Winterswijk                                                                        

tel:       06-108 14316
fax:      0543-531552

 
e-mail: info@grotenhuis-metaaltechniek.nl

BTW nr. NL101372711B01
KvK 09188978 Arnhem

Rabobank Aalten
rek.nr. 148427669

IBAN NL13rabo0148427669
BIC   rabonl2u


 

Copyright en disclaimer

De site van Grotenhuis Metaaltechniek is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de site te vermenigvuldigen, anders dan door het downloaden en bekijken hiervan via internet. Het is niet toegestaan tekst en/of beeldmateriaal van deze site te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grotenhuis Metaaltechniek. Het maken van één enkele uitdraai voor eigen gebruik is toegestaan. Het is niet toegestaan de site op andere wijze te vermenigvuldigen, door te zenden of op een netwerk beschikbaar te stellen.

© 2003-2009 Grotenhuis Metaaltechniek

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig dan wel onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

Grotenhuis Metaaltechniek sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en de daarin opgenomen informatie. Grotenhuis Metaaltechniek sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van sites waarvan of waarna wordt doorverwezen.